Copyright © 2011 - Created by Libiso - Administered by ZIP - Počet přístupů:

Místo konání

Černá Hora leží v kopcovité lesnaté krajině na území boskovické brázdy na rozhraní Českomoravské a Drahanské vrchoviny asi 20 km severně od Brna. V minulosti se zde křižovaly původní obchodní cesty. Jedna vedla z Brna do Čech a druhá z Tišnova do Blanska. Výstavba obce se soustředila ze tří stran kolem kopce Paseka, už v dávných dobách porostlém jehličnany. Proti okolní výsadbě listnatých dřevin se jevil kopec tmavší, odtud název Černá Hora. První písemná zmínka pochází z r. 1279. Od r. 1390 se poprvé jmenuje městečkem. Kdy získalo znak,není známo, připomíná však vládu pánů Černohorských z Boskovic, jimž Černá Hora náležela v l. 1333-1597. Nejstarší doklad znaku je na pečetích nesoucích letopočet 1556 ve svém obrazu. Od pánského erbu se znak městečka odlišuje písmene N, které leží v patě štítu a vyjadřuje totožnost městečka (Nigromons). Barvy znaku jsou patrně totožné s barvami pánů z Boskovic. Od r. 1848 panství Černá Hora, kraj Brněnský. V latinských textech Nigromons,Czernahora: v německých Czernahora.Městys. V Černé Hoře žije asi 2000 obyvatel. Naleznete zde veškeré potřebné občanské vybavení jako je pošta, mateřská a základní škola, zdravotní středisko včetně zubního a dětského oddělení, lékárna, Policie ČR, benzínová a LPG čerpací stanice, knihovna, domov důchodců, sportovní areál, kostel s farním úřadem, dostatek obchodů a restaurací a další. Dominantou Černé Hory je renesanční zámek, který leží v krásném prostředí jehož součástí je Oborský nrybník a také sportovní areál.

Místo konání


Klikněte na mapu

Ubytování a sokolovna


Klikněte na mapu